Your browser does not support JavaScript!
 

 

:::
地圖與交通資訊

 


 

校本部

      

 

城區部

      

 


 

如何到北護:

 

校本部:

捷運:淡水線信義線(石牌站)

公車:榮總站 - 216、223、224、267、277、285、288、508、601、606 均可乘

國光客運:基隆至臺北護理健康大學

 

城區部:

捷運:板南線(西門站)

公車:西門國小站 - 9、49、62、234、235、242、264、310、601 均可乘

 

 

➤ 學校平面圖

➤ 交通路線圖